ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ສູ່ ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ

ວິທະຍາໄລຄູຫລວງພະບາງ ແມ່ນສະຖາບັນສ້າງຄູແຫ່ງໜື່ງທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີປະຫວັດອັນຍາວນານພໍສົມຄວນ ໂດຍມີການປ່ຽນແປງ ໄປຕາມວິວັດທະນາການແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ

ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ມີພາລະບົດບາດໃນການປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງການສຶກສາໃນ ໄລຍະໃໝ່ທີ່ ກະຊວງສຶກສາແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ວາງອອກໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍາລຸງຍົກລະດັບ ຄູໃຫ້ມີຄຸນະພາບດີເພື່ອ ຮັບໃຊ້ແກ່ 6 ແຂວງພາກເໜືອ

ອ່ານ​ຕໍ່

ກິດ​ຈະ​ກຳ​ລ່າ​ສຸດ

Videos

Error type: "Bad Request". Error message: "API key not valid. Please pass a valid API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id youtube belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.