News 2012

ການແຂ່ງຂັນແຕະບານນັກເຝິກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ45ວັນ

ການແຂ່ງຂັນແຕະບານ
ວັນພຸດ ທີ 1 ມີນາ 2017 ຜ່ານມານີ້ ນັກສໍາມະນະກອນ ຄູ-ອາຈານ ວິທະຍາໄລຄູ, ຄູ-ອາຈານ ວິທະຍາໄລກົດໝາຍພາກເໜືອ, ພະນັກງານສານແຂວງ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ໄປສະນີ ແລະ ລາວໂທລະຄົມ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຮ່ວມກັບຄູ-ອາຈານຈາກໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈໍານວນ 77 ຄົນ ໄດ້ພາກັນຫຼິ້ນກິລາບານແຕະ ເພື່ອຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ທີ່ເດີນບານພູທອງ ບ້ານໂພນສະອາດ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປທ ບຸນສຸວັນ ລັດຕະນາ ອໍານວຍການວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ປທ ສົມສັກ ອ່ອນຈັນ. ການຈັດການແຂ່ງຂັນມີ 2 ປະເພດຄື:
1. ເພດຍິງມີ 2 ທີມ (ທີມ 1 ແລະ ທີມ 2 “ນັກສໍາມະນາກອນດ້ວຍກັນ”)
2. ເພດຊາຍມີ 4 ທີມ(ທີມ 1, 2, 3 “ນັກສໍາມະນາກອນດ້ວຍກັນ” ແລະ ທີມ 4 “ຄູ-ອາຈານ ຫຼື
ພິທີກອນ”)
ຜົນການແຂ່ງຂັນ: ເພດຍິງ ທີມ 2 ຊະນະ ແລະ ເພດຊາຍ ທີມ 1 ຊະນະ