Organization Chart

images

IMG_0013

ທ່ານ ບຸນສຸວັນ ລັດຕະນາ

ຜູ້ອຳນວຍການ

E-mail:

12227069_133737523653358_1557859573205484818_n

ທ່ານ ສອນເພັດ ສີສະອາດ

ຮອງອຳນວຍການຝ່າຍວັດຜົນ ແລະ ພັດທະນາຄູ

E-mail:

IMG_5371

ທ່ານ ຫຸມພັນ ຄອນສະຫວັດ

ຮອງອຳນວຍການຝ່າຍວິຊາການ

E-mail:

SONY DSC

ທ່ານ ທອງຫຼໍ່ ຄຸນສະຫວັດ 

ຮອງອຳນວຍການຝ່າຍກິດຈະການ

E-mail: