• ງານກິລາສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງທີ່ 5 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ
  • ງານບຸນວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ
  • ຂະບວນບ່າວລາວ-ສາວມໍລະດົກ ສະເຫຼີມສະຫຼອງຫຼວງພະບາງເມືອງມໍລະດົກໂລກຄົບຮອບ 20 ປີ
  • ເຝີກອົບຮົມ ວຽກງານສຶກສາ ປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ແກ່ນັກສືກສາ
  • ງານກິລາສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງທີ່ 5 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ
  • ຂະບວນບ່າວລາວ-ສາວມໍລະດົກ ສະເຫຼີມສະຫຼອງຫຼວງພະບາງເມືອງມໍລະດົກໂລກຄົບຮອບ 20 ປີ
  • ເຝີກອົບຮົມ ວຽກງານສຶກສາ ປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ແກ່ນັກສືກສາ
  • ງານບຸນວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ