ການສຳມະນາທາງໄກ ເຊື່ອມໂຍງການນຳໃຊ້ ລະບົບ ໄອທີ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ທາງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາທາງໄກ ເຊື່ອມໂຍງການນຳໃຊ້ ລະບົບ ໄອທີ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ. ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ອຸຍດາ ເທບບາ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ອົງການ AUF ໃນຂົງເຂດອາຊີປາຊີຟິກ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນສະພາບການ ສຶກສາທາງໄກ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາທາງໄກໄດ້ຮັບຜົນ. ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ ໂດຍມີ ທ່ານ ຫຸມພັນ ຄອນສະຫວັດ ຄະນະອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ ວັດ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຄູ-ອາຈານພາຍໃນ 2 ຫ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດມີ 13 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ສະພາບການການສຶກສາທາງໄກ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂອຸປະສັກ 3 ປະການ ຄື ຫລັກຖານກ່ຽວກັບບຸກຄົນ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຮຽນທາງໄກ. ເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ສຳລັບການຮຽນ-ການສອນທາງໄກ, ຄູ່ມືສຳລັບສິດສອນແບບປະສົມປະສານມີວິທີການໃນຮູບແບບ ໄລຍະທີ 1 ສ້າງ ແລະ ກຳນົດອົງປະກອບຂອງ FOAD ໄລຍະທີ 2 ປະຕິບັດອົງປະກອບຂອງ  FOAD ໄລຍະທີ 3 ທົດສອບ ແລະ ຮັບຮອງເອົາອົງປະກອບ FOAD . ເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນທາງດ້ານສະຖາບັນສໍາລັບການຮຽນ-ການສອນທາງໄກມີ 1 ທາງດ້ານລະບຽບການ, 2 ອົງປະກອບທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ 3 ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆໃນການສິດສອນ.

ຂ່າວສານໂດຍ: ປ.ຕ ສຸລິຈັນ ສຸກສະຫວັດ

ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫ້ອງການວັດ-ປະເມີນຜົນ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ

ພາບໂດຍ: ປ.ຕ ສຸລິຈັນ ສຸກສະຫວັດ