ຄະນະສະເພາະກິດ ຂອງວິທະຍາໄລຄູຫລວງພະບາງ ໄດ້ຈັດການເວນຍາມກວດອຸນນະພູມພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ-ຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID 19

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 8-9/4/2020 ທາງຄະຄະສະເພາະກິດ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ກໍ່ໄດ້ຍົກສູງການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ທາງ ວຄຫຼບ ເຮົາກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ,ລົງວັນທີ 29 ມິນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ປ້ອງກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ເລກທີ 04/ຈຂ.ຫຼບ, ລົງວັນທີ 30 ມິນາ 2020 ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ປ້ອງກັນການລະບາດ, ຄວບ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະອໍານວຍການວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ເລກທີ 1081/ວຄ.ຫຼບ, ລົງວັນທີ 24 ມິນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ-ຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID 19.

ຂ່າວສານໂດຍ: ປຕີ ສຸລິຈັນ ສຸກສະຫວັດ

ຫ້ອງການວັດ-ປະເມີນຜົນ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ