ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການຈັດການຮຽນ-ການສອນເນື້ອໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ເຝິກທັກສະທາງສັງຄົມ ຄັ້ງວັນທີ 02-03 ມີຖຸນາ 2020 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 02 ມີຖຸນາ 2020 ຄະນະສຶກສາສາດໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການຈັດການຮຽນ-ການສອນເນື້ອໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ເຝິກທັກສະທາງສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຕຶກ 3 ຊັ້ນ ຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 02-03 ມີຖຸນາ ໂດຍອຸປະຖຳໂດຍໂຄງການ Vhs DVV International. ກອງປະຊຸມ ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຫຸມພັນ ຄອນສະຫວັດ ຄະນະອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ຮສ.ປອ ຄຳແສງ ທະລັງສີ ຮັກສາການຄະນະບໍດີຄະນະສຶກສາສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ ອົງການສາກົນເພື່ອການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ປະເທດເຢຍລະມັນປະຈຳລາວ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 40 ທ່ານ, ຍິງ 19 ທ່ານ. ໃນນັ້ນ ມີວິທະຍາກອນມາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 13 ທ່ານ, ສຳມະນາກອນ ມາຈາກວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ທັງໝົດ 27 ທ່ານ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຮສ.ປອ ຄຳແສງ ທະລັງສີ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຄວາມເຫັນຕໍ່ນັກສຳມະນາກອນ ເນື້ອໃນຫຼັກຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນການສື່ສານ ຕີດຕໍ່ພົວພັນກັນແນວໃດໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາ ເກີດມີຄວາມຍືນຢົງ ເຮັດວຽກນຳກັນແບບມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດໄປ.

ທ່ານ ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ອະທິບາຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ, ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ, ທັກສະທາງສັງຄົມ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ ຢືນຍົງຕະຫຼອດໄປ.

ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີການກວດວັດອຸນຫະພູມໃຫ້ແກ່ທາງຄະນະປະທານ ວິທະຍາກອນ ແລະນັກສຳມະນາກອນ. ວາລະຂອງກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປໃນຫົວຂໍ້: ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ LLL ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ການດຳເນີນວຽກງານອະຊີວະສຶກສາ. ການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນອົງກອນ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ.

ຂ່າວສານໂດຍ: ປ.ຕ ສຸລິຈັນ ສຸກສະຫວັດ

ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫ້ອງການວັດ-ປະເມີນຜົນ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະຍາງ

ຖ່າຍພາບໂດຍ: ປ.ຕ ສຸລິຈັນ ສຸກສະຫວັດ