ພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດຂອງຫ້ອງການວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນ ວັນທີ 16  ພະຈິກ ປີ 2020 ເວລາ 8:00 ນາທີ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໄດ້ຈັດພິທີເຄົາລົບທຸງຢູ່ໜ້າຫ້ອງການ ເຊິ່ງພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນໄປຄື:

1. ນັກສຶກສາທີ່ເປັນຫ້ອງສິດເວນປະຈໍາອາທິດໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະ 1 ອາທິດຜ່ານມາ.

2. ມອບໃບຍ້ອງຍໍແມ່ຍິງ 3 ດີ ຈາກປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ນັກສຶກສາ ຈໍານວນ 492 ໃບ

  • ອີງຕາມ: ກົດລະບຽບຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ສະໄໝທີ່ VII ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໝວດທີ X ມາດຕາທີ 35 ວ່າດ້ວຍຄໍາຂວັນ ແລະ ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ.
  • ອີງຕາມ: ແຈ້ງການຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ສະບັບເລກທີ 356/ສສຍລ, ລົງວັນທີ 07 ກໍລະກົດ 2016 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງ 3 ດີ.
  • ອີງຕາມ: ໃບສະເໜີ ຂອງຮາກຖານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ສະບັບເລກທີ 0005/ສພຍ.ວຄຫຼບ ລົງວັນທີ 31 ຕຸລາ 2019.

ເຊິ່ງຕາງໜ້ານັກສຶກສາແຕ່ລະຫ້ອງຂຶ້ນຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ເປັນກຽດມອບໃບຍ້ອງຍໍຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ສະຫາຍ ນາງ ດວງມາລາ ຄໍາຕາ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງເປັນກຽດມອບ.

3. ມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການແກບົດເລກຕິດກະດານຂ່າວ ໂດຍຍຶດຖືຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ “ຕອບຖືກ ສົ່ງໄວ້ ມີສິດກ່ອນ” ປະຈໍາອາທິດທີ 1 ແລະ 2 ພະຈິກ 2020

1) ສາຍຄູຊີວະສາດໄດ້ແກ້ບົດເລກຈໍານວນ 2 ນ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຈໍານວນ 1 ນ້ອງຄື: ທ້າວ ຕ້ວຍ ວິໄລເພັດ ຫ້ອງ 4 ຊີວະສາດ.

2) ສາຍຄູຟີຊິກສາດໄດ້ແກ້ບົດເລກຈໍານວນ 1 ນ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຈໍານວນ 1 ນ້ອງຄື: ທ້າວ ຈັນທອນ ໂວຫານສະຫວັດ ຫ້ອງ 4 ກ ຟີຊິກສາດ.

3) ສາຍຄູເຄມີສາດໄດ້ແກ້ ບົດເລກຈໍານວນ 9 ນ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຈໍານວນ 1 ນ້ອງຄື: ທ້າວ ໄຊມົວ ຫ້ອງ 4 ເຄມີສາດ (ປະຈໍາອາທິດທີ 1  ແລະ 2 ພະຈິກ 2020).

4)  ສາຍຄະນິດສາດໄດ້ແກ້ບົດເລກຈໍານວນ 8 ນ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຈໍານວນ 1 ນ້ອງຄື: ນາງ ປານັດດາ ອຸ່ນອຸໄທ ຫ້ອງ 4 ເຄມີສາດ ເຊິ່ງເປັນກຽດມອບຂອງຂວັນລາງວັນແມ່ນ ທ່ານ ປໂທ ວັດທະນາ ສີອຸດົມພັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດເປັນກຽດມອບ.