ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ຊີດຢາຂ້າເຊື້ອ ຕຶກອາຄານ ຫ້ອງການ, 4 ຂະແໜງວິຊາສະເພາະ ແລະ ຫໍພັກນັກສຶກສາ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດຈຸນລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ໂຄວິດ 19

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງມື້ວັນທີ 11 ເມສາ 2020 ບັນດາສະມາຊິກ ສະເພາະກິດຂອງ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງໄດ້ຈັດຕັ້ງການຊີດຢາຂ້າເຊື້ອ ຕ້ານພະຍາດຈຸນລະໂລກ ສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ 19 ພາຍໃນຕຶກອາຄານສະຖານທີ່ ຫ້ອງການ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫໍພັກນັກສຶກສາ ສຳເລັດ.

ຂ່າວສານໂດຍ: ປຕີ ສຸລິຈັນ ສຸກສະຫວັດ

ຫ້ອງການວັດ-ປະເມີນຜົນ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ

ພາບໂດຍ: ຄະນະສະເພາະກິດ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ