ອອກແຮງງານປູກຕົ້ນໄມ້ ເດີ່ນວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງວັນທີ 24 ມີຖຸນາ (6) 2020

ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 24 ມີຖຸນາ 2020 ຄູ-ອາຈານ, ນັກສຶກສາ ພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູຫລວງພະບາງ ໄດ້ສາມັກຄີກັນ ອອກແຮງງານປູກຕົ້ນໄມ້, ອະນາໄມອາຄານສະຖານທີ່, ຫ້ອງສະມຸດ ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດງາມຕາ ເປັນໂຮງຮຽນແບບຢ່າງ, ເປັນໂຮງຮຽນສີຂຽວ. ໃນການອອກແຮງງານຄັ້ງນີ້ ມີຄູ-ອາຈານ, ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 159 ຄົນ, ຍິງ 80 ຄົນ. ໃນຂະບວນການອອກແຮງງານນຳໜ້າພາທາງໂດຍຄະນະອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ພ້ອມດ້ວຍນັກສຶກສາໄດ້ຕັ້ງໜ້າເອົາໃຈໃສ່ໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ສຳເລັດຜົນ. ດັ່ງສະແດງອອກວິໄສທັດທີ່ວ່າ: ວິທະຍາໄລຄູຫລວງພະບາງ ສ້າງວິຊາຊີບຄູສູ່ຄວາມເປັນເລີດ ປະເສີດດ້ວຍຄຸນນະທຳ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ ສ້າງຄວາມພ້ອມກ້າວສູ່ສາກົນ.