ເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ມະຫາວິທະຍາໄລນັກສຶກສາທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງໃນໄລຍະພັກປະຈໍາປີ 2019

ລະຫວ່າງວັນທີ 21 -26 ກໍລະກົດ 2019 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນສຸວັນ ລັດຕະນາ ອຳນວຍການວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເປັນປະທານໃນການເປີດການຈັດເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກັບບັນດານັກສຶກສາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ມະຫາວິທະຍາໄລນັກສຶກສາທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງໃນໄລຍະພັກປະຈໍາປີ 2019 ພາຍໃຕ້ໂຄງການ AUF, ໂດຍການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວມີນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 40 ຄົນ ໂດຍບັນດານັກສຶກສາດັ່ງກ່າວມາຈາກປະເທດກຳປູເຈ່ຍ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ໄທ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ  ໂດຍເນື້ອໃນການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາທັກສະການໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງສຳລັບທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃຕ້ໂຄງການຝຣັ່ງໂກໂຟນ

ລະຫວ່າງວັນທີ 21 -26 ກໍລະກົດ 2019 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນສຸວັນ ລັດຕະນາ ອຳນວຍການວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເປັນປະທານໃນການເປີດມີການຈັດເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກັບບັນດານັກສຶກສາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ໃຊ້ພາສາອາຊຽນໃນຂົງເຂດອາຊີອາຄະເນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ AUF, ໂດຍການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວມີນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 40 ຄົນ ໂດຍບັນດານັກສຶກສາດັ່ງກ່າວມາຈາກປະເທດກຳປູເຈ່ຍ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ໄທ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ  ໂດຍເນື້ອໃນການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາທັກສະການໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງສຳລັບທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃຕ້ໂຄງການຝຣັ່ງໂກໂຟນ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດພັດທະນາທັກສະຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາຝຣັ່ງ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການເຝິກອົບຮົມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫຼາຍໄດ້ມີໂອກາດຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຍັງໄດ້ພົບປະຜູ້ທີ່ມີປະສົບການທາງດ້ານການໃຫ້ບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນ: ໄກ້ນຳທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຄັ້ງນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອການສຳພາດເປັນພາສາຝຣັ່ງ, ໃນຂະນະດຽວກັນນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈັກບັນດາປະເທດຕ່າງໆຍັງໄດ້ມີໂອກາດແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ວັດທະນະທຳເຊິ່ງກັນແລະກັນ

ອ່ານຂ່າວເພີ່ມເຕີມ

https://mobile.facebook.com/notes/auf-antenne-de-vientiane/lens-de-luang-prabang-accueille-pour-la-premi%C3%A8re-fois-une-universit%C3%A9-det%C3%A9-en-201/1625357680928134/?_rdc=1&_rdr