ຜູ້ອໍານວຍການໂອ້ລົມນັກສຶກສາສາຍຄູອະນຸບານ-ສາຍຄູປະຖົມພາກພັກສິ້ນປີຮຽນ

ໃນວັນທີ 22-24 ມິຖຸນາ 2021 ທ່ານ ອາຈານ ປໂທຫຸມພັນ ຄອນສະຫວັດ ຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງໄດ້ໃຫ້ການໂອ້ລົມກັບນັກສຶກສາສາຍຄູອະນຸບານ-ສາຍຄູປະຖົມພາກພັກສິ້ນປີຮຽນເຊິ່ງມີນັກສຶກສາ ແລະ ຄູ,ອາຈານເຂົ້າຮວ່ມ 180 ຄົນ,ເຊິ່ງໃນການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມເຖິງບັນຫາການຈັດການຮຽນການສອນ ຂອງໂຮງຮຽນສາມັນແລະ ການດຳລົງຊີວິດເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ປຕີ ນາງ ບຸນຫຼາຍ ພັນທອງ

ກອງປະຊຸມເປິກສາຫາລືຄູສອນພາກພັກສິ້ນປີຮຽນຂອງຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ21 ເດືອນມີຖຸນາ ປີ2021ທາງຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປິກສາຫາລືການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນພາກພັກສິ້ນປີຮຽນຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຕຶກ3ຊັ້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ອານຸສິດ ມະໂນສານ ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍວິຊາການຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງເພື່ອເປິກສາຫາລືການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນຕາມມາດຕະການການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ:ປຕ ນາງ ບຸນຫຼາຍ ພັນທອງ

ເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບກໍາມະບານໃຫ້ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມ-ອະນຸບານ

ໃນຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານ ວັນທີ 20/04/2021 ທ່ານ ອຈ ປໂທ ຄໍາຜົງ ອິນທະວັນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບກໍາມະບານພາຍໃນຂະແໜງ ອະນຸບານ-ປະຖົມ ໄດ້ດໍາເນີນການຮຽນກົດລະບຽບຂອງກໍາມະບານລາວໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມ ແລະ ສາຍຄູອະນຸບານປີ 1 ເຊິ່ງມີຄູ ເຂົ້້າຮ່ວມຈໍານວນ 3 ທ່ານ ແລະ ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 59 ຄົນ, ຍິງ 54 ຄົນ ຢູ່ທີຫ້ອງປະຊຸມຕຶກສາມຊັ້ນຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ເພື່ອກຽມພ້ອມໃນການເຝິກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ການເປັນສະມາຊິກກໍາມະບານໃນຫຼຸ້ນຕໍ່ໄປ. ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ປຕີ ນາງ ບຸນຫຼາຍ ພັນທອງ

ພິທີດໍາເນີນການວິໄຈ ການນໍາໃຊ້ສື່ການສອນ ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານ – ປະຖົມ ບ້ານແສ້ ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງວັນທີ 29/03-2/04/2021

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນ ວັນທີ 29/3/2021 ທາງຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ ໄດ້ເປີດພິທີດໍາເນີນການວິໄຈ ການນໍາໃຊ້ສື່ການສອນ ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານ – ປະຖົມ ບ້ານແສ້ ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງວັນທີ 29/03-2/04/2021ເຊິ່ງພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອາຈານ ປໂທ ຫຸມພັນ ຄອນສະຫວັດ ຜູ້ອໍານວຍການຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ເປັນປະທານເປີດພິທີ ຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມສຶກສາເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງມີຄູ-ອາຈານສາຍຄູປະຖົມ-ອະນຸບານເຂົ້າຮ່ວມການເຮັດການວິໄຈ ຄັ້ງນີ້ຈໍານວນ 26 ທ່ານ, ຍິງ 22 ຄົນ ເຊິ່ງການດໍາເນີນການສຶກສາການສອນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມສົມບູນບ້ານແສ້ ແລະ ອະນຸບານ ບ້ານແສ້ ເຊິ່ງການດໍາເນີນການສຶກສາການສອນນີ້ໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 4 ວັນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ແຕ່ລະຈຸ, ລະກຸ່ມ ໄດ້ກະກຽມມາ … Continued

ເຝິກອົບຮົມການຜະລິດສິ່ງປະດິດ ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຄູຕໍ່ເນື່ອງ ສາຍຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ ວັນທີ 18/3/2021 ທາງຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການເຝິກອົບຮົມການຜະລິດສິ່ງປະດິດ ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຄູຕໍ່ເນື່ອງ ສາຍຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ ພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປໂທ ທອງຫຼໍ່ ຄຸນສະຫວັດ ຄະນະອໍານວຍການຝ່າຍກິດຈະການນັກສຶກສາ ຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ເປັນປະທານເປີດພິທີ ເຊິ່ງມີຄູ-ອາຈານທີ່ເປັນວິທະຍາກອນ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ ແລະ ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 96 ທ່ານ, ຍິງ 67 ທ່ານ ເຊິ່ງການເຝິກອົບຮົມໄດ້ເນັ້ນໜັກໄປທາງການຜະລິດສິ່ງປະດິດຕ່າງໆຈໍານວນ 8 ຫົວຂໍ້ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໃນການປະຕິບັດນີ້ແມ່ນສໍາເລັດໃນໄປໄດ້ດ້ວຍດີໂດຍນໍາເດີນເປັນເວລາ 4 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 18-21/3/2021) ແລະ ປິດກອງປະຊຸມໃນ ວັນທີ່ 21/ 3/ 2021 … Continued

ພິທີປິດການເຝິກອົບການນໍາໃຊ້ວິທີສອນໃນຫຼັກສູດປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃຫ້ແກ່ຄູສອນສາຍປະຖົມ

ໃນຕອນແລງຂອງວັນສຸກ ວັນທີ 12/3/2021 ທາງຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ ໄດ້ຈັດພິທີປິດກອງປະຊຸມການເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ວິທີສອນໃນຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄູສອນສາຍປະຖົມ ພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ອານຸສິດ ມະໂນສານ ຄະນະອໍານວຍການຝ່າຍວິຊາການຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ເປັນປະທານປິດພິທີ ໃນການປະຕິບັດນີ້ແມ່ນສໍາເລັດໃນພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກການສັງເກດການສອນຕົວຈິງໃນພາກຮຽນທີ 2 ເຊິ່ງມີຄູ-ອາຈານທີ່ສອນສາຍປະຖົມເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 28 ທ່ານ, ຍິງ 14 ຄົນ ເຊິ່ງຜົນຂອງການເຝິກອົບຮົມໄດ້ສໍາເລັດລົງເວລາ 17:00 ນາທີ. ພາບ ໂດຍ: ປໂທ ຄໍາຜົງ ອິນທະວັນ ຂ່າວໂດຍ: ປຕີ ນາງ ບຸນຫຼາຍ ພັນທອງ  

ຮັບສະມາຊິກກຳມະບານຊຸດໃໝ່ຂອງຂະແໜງອະນຸບານ-ປະຖົມ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ ວັນທີ 14 ເດືອນມັງກອນ 2021 ເວລາ 10:00 ນາທີ ທາງຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ ໂດຍສົມທົບກັບຫ້ອງການວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີຮັບມະຫາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຳມະບານໃໝ່ ເຊິ່ງມີນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ ຈາກ 2 ຂະແໜງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງຮຽງໜ້າ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ປໂທ ນາງສົມຈິດ ແສງພະສິດໄຊ ເລຂາກຳມະບານຮາກຖານວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ກຽດເປີດພິທີ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍານັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຳມະບານໃໝ່ໃນການປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ເຊິ່ງມີນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຳມະບານໃໝ່ຈາກຂະແໜງອະນຸບານ-ປະຖົມຈໍານວນ 57 ສະຫາຍ ຍິງ 35 ສະຫາຍ ຜ່ານການຕິດຕາມຂອງຄະນະກໍາມະບານພາຍໃນຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມເຫັນວ່າຈໍານວນ 57 ສະຫາຍນີ້ແມ່ນມີຄຸນສົມບັດດີຕາມມາດຖານເງື່ອນໄຂຂອງກຳມະບານລາວ ຄວນຈະໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຳມະບານລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຂຶ້ນຮັບການຈັບມືຢັ້ງຢືນຈາກສະຫາຍ ປໂທ ນາງບຸນພັກ … Continued

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມ ການນໍາໃຊ້ວິທີສອນໃນຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ສາຍຄູປະຖົມ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາ ວັນທີ 9/1/2021 ທາງຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ວິທີສອນໃນຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄູສອນສາຍປະຖົມ ພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ອານຸສິດ ມະໂນສານ ຄະນະອໍານວຍການຝ່າຍວິຊາການຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ເປັນປະທານເປີດພິທີ ເຊິ່ງມີຄູ-ອາຈານທີ່ສອນສາຍປະຖົມເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 28 ທ່ານ, ຍິງ 14 ຄົນ ເຊິ່ງການເຝິກອົບຮົມໄດ້ເນັ້ນໜັກໄປທາງການຈັດການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼັກສູດຂອງປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ຄູສາມາດນໍາໄປຈັດການຮຽນ-ການສອນກັບນັກສຶກສາໄດ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນສາມັນ. ໃນການປະຕິບັດນີ້ແມ່ນສໍາເລັດໃນພາກທິດສະດີ ແລະ ຍັງຈະສືບຕໍ່ໃນການສັງເກດການສອນຕົວຈິງໃນພາກຮຽນທີ 2 ຕໍ່ໄປອີກ. ພາບ ໂດຍ: ປຕີ ມົນນາລີ ພົມມະຈັນ ຂ່າວໂດຍ: ປຕີ ນາງ ບຸນຫຼາຍ ພັນທອງ

ພິທີເຄົາລົບທຸງ ແລະ ມອບໃບຢັ້ງຢືນການເຝິກອົບຮົມລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ນັກສຶກສາຂະແໜງອະນຸບານ-ປະຖົມ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນ ວັນທີ 4 ມັງກອນ 2021 ທາງຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມໄດ້ຈັດພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດ ແລະ ມອບໃບຢັ້ງຢືນການເຝິກອົບຮົມລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງໃນ ສປປລາວ ໃຫ້ນັກສາປີສຸດທ້າຍທຸກລະບົບທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມ ຢູ່ທີໜ້າຫຼັກທຸງຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ ໂດຍການເປັນປະທານມອບໂດຍທ່ານ ປອ ອະນຸສິດ ມະໂນສານ ຄະນະອໍານວຍການຝ່າຍວິຊາການຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ມີນັກສຶກສາຈາກສາຍຄູປະຖົມ ແລະ ສາຍຄູອະນຸບານທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນທັງໝົດ 181 ຄົນ, ຍິງ 145 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນການຊົມເຊີຍຜົນສໍາເລັດຂອງນັກສຶກສາທີ່ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມຢ່າງຕັ້ງໜ້າສຸດກົກສຸດປາຍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທັກສະການສອນທີ່ຈະນໍາໄປໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ປຕີ ນາງ ບຸນຫຼາຍ ພັນທອງ

ງານປະກວດສື່ການສອນຂອງນັກສຶກສາ ຂະແໜງອະນຸບານ-ປະຖົມປະຈໍາສົກຮຽນ 2020-2021

ໃນຕອນແລງຂອງວັນພຸດ ວັນທີ 23 ທັນວາ 2020 ທາງຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນນໍາສະເໜີສື່ການສອນຂອງແຕ່ລະຫ້ອງພາຍໃນສາຍຮຽນ ຂອງຂະແໜງອະນຸບານ-ປະຖົມຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການກະກຽມສື່ການສອນໃສ່ງານບຸນວິທະຍາສາດຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2020 ທີ່ຈະມາຮອດນີ້, ເຊິ່ງວ່າປະກອບມີນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຈໍານວນ 9 ຫ້ອງຮຽນ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສາຍດ້ວຍກັນເຊັ່ນ: ສາຍຄູອະນຸບານມີຈໍານວນ 5 ຫ້ອງ ແລະ ສາຍຄູປະຖົມມີຈໍານວນ 4 ຫ້ອງ ເຊິ່ງນັກສຶກສາແຕ່ລະຫ້ອງກໍ່ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາສື່ການຮຽນ-ການສອນຂອງແຕ່ລະຫ້ອງ ມາເພື່ອນໍາສະເໜີ ກັບກໍາມະການເຊິ່ງໃນການປະກວດນີ້ຈະໄດ້ຄັດເລືອກເອົາແຕ່ຫ້ອງທີ່ຊະນະເລີດເທົ່ານັ້ນ ຜົນປາກົດອອກມາຄື: ສາຍຄູອະນຸບານ ທີ່ຊະນະເລີດໄດ້ແກ່ຫ້ອງ 12+2 ປີ 2 ກ ອະນຸບານ ນໍາສະເໜີສື່ການສອນແມ່ນ ກະດານແຜ່ນກາວ ສາຍຄູປະຖົມ … Continued

ພິທີເປີດການປ້ອງກັນເຄົ້າໂຄງບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ສາຍຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ ສົກຮຽນ 2020-2021

ໃນຕອນແລງຂອງວັນພຸດ ວັນທີ 16 ທັນວາ 2020 ຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມໄດ້ເປີດພິທີປ້ອງກັນເຄົ້າໂຄງຂອງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍສາຍຄູ ອະນຸບານ-ປະຖົມ ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຕຶກ 3 ຊັ້ນຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານເປີດພິທີໂດຍ ທ່ານ ປອ ອານຸສິດ ມະໂນສານ ຄະນະອໍານວຍການຝ່າຍວິຊາການ ຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ໂດຍມີຄູ-ອານຈານ ພາຍໃນຂະແໜງອະນຸບານ-ປະຖົມ, ຄູທີ່ເປິກສາ ແລະ ນ້ອງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍຂອງຂະແໜງອະນຸບານ-ປະຖົມ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 177 ຄົນ, ຍິງ 106 ຄົນ. ພາບໂດຍ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ປຕີ ນາງ ບຸນຫຼາຍ ພັນທອງ

ພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດ ແລະ ຟັງປາຖະກາຖາວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 45 ປີ ແລະ ວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງທ່ານປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານຄົບຮອບ 100 ປີ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນ ວັນທີ 30 ພະຈິກ 2020 ທາງຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມໄດ້ຈັດພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດ ແລະ ຟັງປາຖະກາຖາວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 45 ປີ ແລະ ວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງທ່ານປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານຄົບຮອບ 100 ປີ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VIII ຂອງອົງຄະນະພັກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານ ຜ່ານເນື້ອໃນເອກະສານໂດຍ ທ່ານ ປໂທ ສອນເພັດ ສີສະອາດ ຄະນະອໍານວຍການຝ່າຍວັດປະເມີນຜົນ ຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງມີນັກສຶກສາ ແລະ ຄູ-ອາຈານຈາກ ຂະແໜງອະນຸບານ-ປະຖົມ, ຂະແໜງວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງຮຽງໜ້າ ຢູ່ທີ່ຫຼັກທຸງໜ້າຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ. ພາບ … Continued