ກອງປະຊຸມອອນລາຍລະຫວ່າງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊິ່ນຈູ ຄັ້ງທີ່ 4

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດ, ວັນທີ 28 ຕຸລາ 2020 ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມອອນລາຍລະຫວ່າງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊິ່ນຈູ ຄັ້ງທີ່ 4 ເພື່ອສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາເນື້ອໃນຫຼັກສູດການເຝິກອົບຮົມສາຍວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ການຈັດຊື້ອຸປະກອນທົດລອງເຝິກອົບຮົມ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ. ອານຸສິດມະໂນສານ ຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ພ້ອມດ້ວຍຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ປະສານງານຈາກມະຫາວິທະຍາແຫ່ງຊາດຊິ່ນຈູ.

ຍໍບ້ານ

ຕະກູນ: RUBIACEAE ຊື່ວິທະຍາສາດ: Morinda citrifolia L. ຊື່ສາມັນ: Indian mulberry, Great morinda. ຊື່ພື້ນເມືອງອື່ນໆ: ຍໍບ້ານ ຍໍບ້ານ ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນສູງ 2 – 6 ແມັດ ໃບ ໃບດ່ຽວຮຽງກົງກັນຂ້າມເປັນຄູ່ຕັ້ງສາກກັນ, ໃບຮູບວົງຣີໂຄນ ແລະ ປາຍໃບແຫຼມ, ຜິວໃບສີຂຽວເປັນມັນທັງສອງດ້ານ, ຂອບລຽບ ຫູໃບຢູ່ລະຫວ່າງໂຄນກ້ານໃບ. ດອກ ຊໍ່ດອກອອກທີ່ຊອກໃບ ຖານດອກອັດກັນແໜ້ນເປັນຮູບຊົງກົມ, ດອກຍ່ອຍຂະໜາດນ້ອຍ ໂຄນກີບດອກເຊື່ອມຕິດກັນເປັນຫຼອດ, ກີບດອກສີຂາວ ມີ 5 ແຊກ. ໝາກ ໝາກເປັນໝາກສົດເຊື່ອມຕິດກັນເປັນໝາກລວມ ຊົງກະບອກ, ເນື້ອໝາກຊ່ຳນ້ຳ … Continued