ກາໝາຍວິທະຍາໄລຄູ

ກາໝາຍສັນຍາລັກ ປະຈຳວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ

– ຂອບກົງຈັກ ໝາຍເຖິງ

– ປື້ມແບບຮຽນ ໝາຍເຖິງ ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ສະຕິປັນຍາ ທີ່ທຸກຄົນ ກໍຄື ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຄູຕ້ອງ ສະແຫວງຫາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

– ຮູບທາດພູສີ ໝາຍເຖິງ ປູສະນິຍະສະຖານທີ່ບົ່ງບອກຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຫຼວງພະບາງ

 

ສີປະຈໍາວິທະຍາໄລຄູ


ສີ ປະຈຳວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ຄືສີຂຽວ ເຊີ່ງມີໝາຍເຖິງ ຄວາມອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຄຸນນະທໍາ, ຈະລິຍະທໍາ, ສິລະປະວັດທະນະທໍາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ອັນຂຽວງາມຕະການຕາ.

 

ຕົ້ນໄມ້ປະຈໍາວິທະຍາໄລຄູ

ຊື່ພາສາລາວ: ດອກຄູນ

ຊື່ສາມັນ: Golden Shower

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Cassis fistula Linn.